Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 14 kwietnia 2021 r.
Strona G?ówna

Administracja

Dzia? Planowania i Organizacji

 

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 215, 10-719 Olsztyn

tel. +48 89 523-35-96, 523-48-68; e-mail: anna.baranska@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-0900; kod finansowy: 9009

 

Specjalista - mgr Maria Sobczak

tel. +48 89 523-37-56

 

Zespó? ds. Planowania i Sprawozdawczo?ci

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 215, 10-719 Olsztyn

tel. +48 89 523-48-68; e-mail: anna.baranska@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-0901; kod finansowy: 9009

 

Specjalista - mgr Anna Bara?ska

tel. +48 89 523-48-68


Ta strona by?a odwiedzana 953 razy (w tym z UWM 40 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-30
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa